วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประวัติวันรัฐธรรมนูญ

       เด็กหญิงณัฐวรา  ทะมะละ และเด็กหญิงกานต์ธิดา ชุ่มรอด มาให้ความรู้หน้าเสาธง เรื่อง ประวัติวันรัฐธรรมนูญ  คลิกดูภาพ


วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประวัติวันพ่อแห่งชาติ

  ด.ญ.ณัฐวรา  ทะมะละ, ด.ญ.อนันตญา มะหะหมัดตาเย็บ, ด.ญ.กานต์ธิดา ชุ่มรอด และด.ญ.ภัทรรินทร์ วงษ์สุพรรณ  มาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติวันพ่อแห่งชาติ  พร้อมด้วยนักเรียนตัวแทนชุมนุมห้องสมุด อ่านกลอนวันพ่อ  คลิกดูภาพ

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประวัติวันมหาธีรราชเจ้า

      เด็กหญิงณัฐวรา  ทะมะละ  เด็กชายวีอาม  เนตรทอง  และเด็กหญิงอนันตญา  มะหะหมัดตาเย็บ  นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3  มาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติวันมหาธีรราชเจ้า  วันที่  25  พฤศจิกายน   คลิกดูภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จัดทดสอบการอ่าน

       ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดทดสอบการอ่านของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6  คลิกดูภาพวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มุมส่งเสริมรักการอ่าน

        ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย นายอุดม คชพงษ์  ได้จัดมุมหนังสือส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน   คลิกดูภาพ

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แมวมีพฤติกรรมเหมือนนาย

    ด.ญ.การะเกด  นักเรียนชั้น ป.5 มาให้ความรู้กับพี่ๆ น้องๆ โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย เรื่อง แมวมีพฤติกรรมเหมือนเจ้านาย ทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นนิสัยขี้อ้อน เงียบ ซุกซน เป็นต้น


วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

กินอาหารฟาสต์ฟู้ดเสีี่ยง

     ด.ช.ศรายุทธ โต๊ะลี  นักเรียนชั้น ป.2  โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  มาให้ความรู้จากหน้าข่าวหนังสือพิมพ์  เรื่องกินฟาสต์ฟู้ดเสี่ยงที่จะเป็นโรคสะเก็ดเงิน เพราะไขมันเข้าไปกดภูมิคุ้มกันโรคไว้