วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นิทานประจำวัน

         ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  มาอ่านนิทานให้กับเพื่อนๆ น้องๆ ชาวศาลาลอยฟัง  คลิกดูภาพ

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นิทานประจำวัน

           ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  มาอ่านนิทานให้กับพี่ๆ น้องๆ ชาวศาลาลอยฟัง  คลิกดูภาพ

นิทานประจำวัน

            ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  มาอ่านนิทานให้กับพี่ๆ น้องๆ ชาวศาลาลอยฟัง  คลิกดูภาพ

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นิทานประจำวัน

             ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  มาอ่านนิทานให้กับพี่ๆ น้องๆ ชาวศาลาลอยฟัง  คลิกดูภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นิทานประจำวัน

            ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  มาอ่านนิทานให้กับพี่ๆ น้องๆ ชาวศาลาลอยฟัง  คลิกดูภาพ

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นิทานประจำวัน

               ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  มาอ่านนิทานให้กับพี่ๆ น้องๆ ชาวศาลาลอยฟัง  คลิกดูภาพ

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นิทานประจำวัน

          ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  มาอ่านนิทานให้กับพี่ๆ น้องๆ ชาวศาลาลอยฟัง  คลิกดูภาพ